«UZ» домени маъмурияти

Статистика

Умумий стaтистикa       Чорaклaр бўйичa       Ойлaр бўйичa       Кунлaр бўйичa       Рўйхатдан ўтказиш муддати бўйича       Рўйхaтдaн ўткaзувчилaр бўйичa       Юр/жисм. шaхслaр бўйичa       Резидентлaр/ Норезидентлaр бўйичa       Рўйхaтдaн ўткaзувчилaр рейтинги       Доменлaрни жойлaшиши бўйичa стaтистикa


Изоҳ: Ушбу чоракдаги фаол доменлар сонининг фоизини ўзгариши аввалги чоракка нисбатан олинди
Изоҳ: Фаоллаштирилишдан ўтмаган домен номлари узайтирилган деб ҳисобланмайди